Vrijwaringsclausule en Privacyverklaring

Disclaimer

Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wij spannen ons in om de informatie op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Uitgeverij Zodiak aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

We behouden ons het recht voor om de informatie op deze website zonder aankondiging op ieder moment te wijzigen. Wij spannen ons in om deze website zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Onze website kan koppelingen of hyperlinks bevatten naar websites van derden. Wij hebben geen zeggenschap over die sites. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor de kwaliteit, inhoud, correctheid en rechtmatigheid van die websites en we sluiten iedere aansprakelijkheid dienaangaande uit.

Deze website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van uitgeverij Zodiak. Het is niet toegestaan de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van uitgeverij Zodiak. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

Wij hebben de nodige zorg besteed aan het samenstellen van de inhoud van deze website. Mocht desondanks blijken dat we een rechthebbende over het hoofd hebben gezien, dan verzoeken wij vriendelijk contact met ons op te nemen.

Privacyverklaring

Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De persoonsgegevens die u op deze website invult in het contactformulier en/of het bestelformulier worden niet opgeslagen in een aan deze website verbonden database, noch verstrekt aan derden. Uw persoonsgegevens van het bestelformulier worden alleen gebruikt voor het verwerken van een bestelling en daarna verwijderen wij deze persoonsgegevens binnen twee maanden.

Retourneren

Ga naar de contactpagina voor meer informatie.

Vragen?

Als u vragen of opmerkingen heeft over de inhoud van deze website, kunt u contact met ons opnemen.

Cookies

Deze website maakt geen gebruik van cookies.