Afbeelding vis die uit computer springt
VISW3B is een buro voor webdesign in Deventer. VISW3B ontwerpt en bouwt websites voor een voordelige prijs.

Teksten schrijven voor websites

Val met de deur in huis

Oude typmachine Een goede websitetekst vereist een andere schrijftechniek dan teksten voor papier. Een goede websitetekst schrijven is een kunst op zich.

Geef bovenaan de pagina direct aan waar het om gaat: begin met de belangrijkste of meest actuele informatie en maak duidelijk wat de bezoeker op de pagina kan verwachten. Internetgebruikers zijn ongeduldig. Begin je tekst met een conclusie of korte samenvatting. Dan kan je bezoeker direct beslissen of hij het de moeite waard vindt om verder te lezen.

Houd de ‘zoekvraag’ van de bezoeker voor ogen

Een bezoeker komt meestal met een concrete ‘zoekvraag’ op een website. Probeer je te verplaatsen in de doelgroep van je website en bedenk mogelijke zoekvragen van bezoekers. Houd bij het schrijven van de tekst steeds voor ogen: is deze informatie relevant, welke zoekvraag beantwoordt mijn tekst? Probeer aan te sluiten bij de belevingswereld en informatiebehoefte van de doelgroep. Met andere woorden: stel jezelf niet de vraag ‘welke informatie wil ik aanbieden op mijn website?’, maar: ‘welke informatie zoekt de doelgroep op mijn website?’.

Op de hoofdpagina of homepage moet je de bezoeker als het ware voor je winnen. Daar moet je de bezoeker ervan overtuigen dat de website zijn aandacht waard is. En dat hij er zal vinden waarnaar hij op zoek is. Dit bereik je niet door een lofzang te zingen op bijvoorbeeld het bedrijf achter de website. Maar door duidelijk aan te geven voor wie de website bedoeld is. Wat het 'probleem' van de bezoeker is en jouw unieke oplossing voor dat probleem. Het moet de bezoeker vooral duidelijk worden waarom hij nu juist dít bedrijf, dít product of déze dienst moet hebben. Dat is de functie van de hoofdpagina.

Schrijf ‘scanbaar’

Goede opmaak websitetekst Maak de tekst visueel overzichtelijk.

Bezoekers ‘scannen’ een webpagina snel, op zoek naar trefwoorden die aansluiten bij hun zoekvraag (een beetje vergelijkbaar met het ‘koppensnellen’ in een krant). Als een bezoeker niet snel vindt wat hij zoekt, is hij weer weg. Speel hierop in met overzichtelijke en ‘scanbare’ teksten:   

 • Bedenk duidelijke en inhoudelijke titels en tussenkopjes die mogelijke zoektermen bevatten. De titels moeten ook duidelijk zijn voor surfers die niet verder lezen. Wanneer de titel niet interessant gevonden wordt, is de kans groot dat de bezoeker de pagina direct weer verlaat. Dus nooit een kop: ‘Algemeen’ of ‘Inleiding’ maar 'Kies voor een gezonder gewicht' of 'Promotie aanbieding' en 'Interesse?' klinkt uitdagender dan 'Contactgegevens'.
 • Maak veel gebruik van koppen en subkoppen. Geef ze meer nadruk dan de gewone tekst door ze bijvoorbeeld groter of vetter te maken, of door ze een andere kleur te geven.
 • Maak korte paragrafen.
 • Gebruik steeds witregels om twee alinea's van elkaar te scheiden.
 • Leg nadruk op enkele kernwoorden. Door deze worden dikgedrukt te maken kun je iets meer accent leggen op het onderwerp van de tekst. Doe dit spaarzaam en alleen bij de woorden die het belangrijkst zijn.
 • Schrijf getallen in cijfers. Ze springen eruit en maken het je bezoeker gemakkelijker je tekst te scannen.
 • Gebruik lijstjes met opsommingen.

Schrijf beknopt, helder en levendig

Hou het kort, schrap zo veel mogelijk overbodige zinnen en woorden. Maak het helder en concreet, geef voorbeelden, vermijd ambtelijk taalgebruik en jargon. Zet beleidsteksten, brochureteksten, regelingen e.d. niet zonder meer op een webpagina, maar bewerk deze tot korte, ‘scanbare’ webteksten; bied zo nodig daarnaast de volledige tekst aan als pdf, zodat de bezoeker deze kan afdrukken.

 • Schrijf eenvoudig.
 • Gebruik veel korte zinnen die je afwisselt met wat langere. Begin een nieuwe zin gerust met een voegwoord als dat zo uitkomt (iets wat je in een gewone tekst niet zo snel doet). Voegwoorden zijn bijvoorbeeld: en, of, maar, voor.
 • Gebruik geen vaktaal, behalve als je tekst echt alleen voor een bepaalde beroepsgroep is bestemd.
 • Gebruik als het kan geen afkortingen. Niet iedereen weet waar ze voor staan.
 • Maak je websitetekst niet te commercieel. Uit onderzoek blijkt dat websurfers een hekel hebben aan te commerciële teksten. Hoe objectiever je overkomt, hoe beter. Geef daarom ook feitelijke informatie.
 • Pas op met verwijzingen in je tekst (zoals ik al eerder heb aangegeven, de vorige zin, de volgende alinea). Je weet nooit of degene die deze woorden leest, de vorige alinea's ook daadwerkelijk heeft gelezen. Je alinea's moeten zoveel mogelijk op zichzelf staan.
 • Spreek je bezoekers waar mogelijk rechtstreeks aan op een directe manier aan: met 'u', 'jij' of 'jullie'.
 • Maar wees ook weer niet te amicaal in je manier van schrijven. Blijf correct.
 • Zorg ervoor dat je tekst foutloos is. Gebruik de interpunctie en hoofdletters consequent. Gebruik de spellingcontrole en laat ook iemand anders je tekst nog eens doorlezen. Bij twijfel: raadplaag de uitgebreide taaladviezen op onzetaal.nl icoon link open nieuw venster.
 • Gebruik actieve zinnen in plaats van passieve. Een actieve zin heeft een duidelijk onderwerp.
  - Dus niet: 'Er kan meer informatie worden aangevraagd bij ...', maar: 'Je kunt meer informatie aanvragen bij ...'
  En gebruik passende werkwoorden en niet de lege werkwoorden zijn en hebben.
  - Dus niet: 'Ons bedrijf is flexibel', maar 'Wij reageren snel op uw wensen'.
  - Dus niet: 'Wij hebben voldoende knowhow in huis', maar 'Met onze kennis bedenken wij oplossingen'.

De dont's:

 • Wees heel voorzichtig met het schrijven in HOOFDLETTERS, ook in e-mails. Het lijkt dan of je schreeuwt. Het is moeilijker leesbaar en maakt een onprofessionele indruk.
 • Wees heel spaarzaam met het uitroepteken. Men adviseert wel eens dat een boek slechts één uitroepteken mag bevatten.
 • Vermeld niet de domeinnaam op de website (www.mijnwebsite.nl) want die staat al in de adresbalk.
 • Gebruik nooit de infantiele tekst Welkom op mijn homepage.

Maak het visueel leesbaar

Het oog wil ook wat: maak je tekst daarom visueel aantrekkelijk. Gebruik daarvoor opsommingtekens, onderstrepingen, hoofdletters, ingesprongen alinea's, vetgedrukte woorden, cursiveringen, afwijkende lettertypes of lettergroottes, gekleurde tekst, randen, kaders, pijlen, opmerkingen in de kantlijn, markeringen, inversietekst, enzovoort. Maar overdrijf niet: dat geeft al gauw een rommelige indruk.

 • Beperk de breedte van je tekst tot maximaal 650pixels. Deze tekst is ongeveer 600 pixels breed.
 • Gebruik een grote lijnhoogte voor de hoofdtekst. De lijnhoogte van deze tekst is 2. Een lijnhoogte van 1 is echt te krap.
 • Kleine priegelletters zien er mooi uit, maar zijn niet goed leesbaar.
 • Maak het contrast tussen de letterkleur en achtergrondkleur niet te groot. Een spierwitte achtergrond met pikzwarte letters leest vermoeiend.

 

Contactgegevens

VISW3B | Deventer | e-mail

Website bijgewerkt: 19 juli 2020
Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.
Alle prijzen onder voorbehoud